Natuurbeleving en behoud van het landschap. Belangrijke waarden in onze huidige, jachtige samenleving. Genieten van wat de natuur ons te bieden heeft, nu het nog kan………

Dit genieten was tot 2011 ook op de schaapskudde in het natuurgebied “de Borkeld” van toepassing. De kudde met de herder en zijn honden hebben tot dat tijdstip een belangrijke bijdrage geleverd aan het beheer en behoud van dit natuurgebied. De kudde trok vele toeristen en ook leerlingen van basissscholen waren educatief bezig. Menig fotograaf kon zijn hart ophalen door het schieten van romantische plaatjes rondom de kooi.

Helaas is in 2011 ivm bezuinigingen de subsidie stop gezet, met als gevolg dat de schaapskudde uit dit natuurgebied zou verdwijnen en de herder werkeloos thuis zou zittten. Een belangrijk cultuurelement zou uit de Hof van Twente verdwijnen.

Om dit te voorkomen hebben enkele inwoners uit de Hof van Twente de Stichting Schaapskudde Hof van Twente opgericht. Doelstellingen zijn onder meer het behoud van het zeldzame huisdierras het Drentse Heideschaap, Behoud van het prachtige natuurgebied “de Borkeld”, en werkgelegenheid bieden aan de herder.

Het is nu 2015 en het lijkt erop dat we de doelstellingen gaan halen, maar we kampen nog wel steeds met een begroting die niet sluitend is. Daarom doen wij een beroep op u om ons te helpen deze kudde in stand te houden. Voor minimaal   € 15,00 bent u al donateur en ontvangt u 4x per jaar onze nieuwsbrief vol foto’s en weetjes over onze kudde.

Mede namens de herder en zijn schapen: Hartelijk bedankt