Stichting Schaapskudde Hof van Twente is ontzettend blij met een financieel steuntje in de rug van onze donateurs! Voor een eenmalig bedrag van (minimaal) 15 euro ben je al donateur! Op deze pagina vind je een toelichting en het donateursformulier. Dank voor uw interesse en steun!

Natuurbeleving en behoud van het landschap. Belangrijke waarden in onze huidige, jachtige samenleving. Genieten van wat de natuur ons te bieden heeft!

Dit genieten was tot 2011 ook op de schaapskudde in het natuurgebied “de Borkeld” van toepassing. De kudde met de 260 schapen met de herder en zijn honden heeft tot dat tijdstip een belangrijke bijdrage geleverd aan het beheer en behoud van dit natuurgebied. De kudde trok vele toeristen en ook leerlingen van basisscholen waren educatief bezig. Menig fotograaf kon zijn hart ophalen door het schieten van romantische plaatjes rondom de schaapskooi. In 2011 zijn – ivm bezuinigingen – de subsidies stop gezet, met als gevolg dat de schaapskudde uit dit natuurgebied zou verdwijnen en de herder werkeloos thuis zou zitten. Een belangrijk cultuurelement zou uit de Hof van Twente verdwijnen. Om dit te voorkomen hebben enkele inwoners uit de Hof van Twente de Stichting Schaapskudde Hof van Twente opgericht. Doelstellingen zijn onder meer het behoud van het zeldzame huisdierras het Drentse Heideschaap, behoud van het prachtige natuurgebied De Borkeld en werkgelegenheid bieden aan de herder.

Het is nu 2021…
De schaapskudde is er nog steeds en dat willen we graag zo houden! Daarbij is een financiële ondersteuning van donateurs een flinke steun in de rug! Daarom doen wij een beroep op u om ons te helpen deze kudde in stand te houden. Voor (minimaal) €15,00 bent u al donateur en ontvangt u 4x per jaar onze nieuwsbrief vol foto’s en weetjes over onze kudde. U krijgt ook een handgeschreven bedankkaartje van de herder! De donatie is eenmalig en voor een jaar geldig. Opzeggen is niet nodig, want u geeft met onderstaand formulier toestemming aan ons om eenmalig het ingevulde bedrag van uw rekening te incasseren. Na een jaar zullen we wel een mailtje sturen of u wellicht nóg een jaar donateur wilt blijven.

Mede namens de herder en zijn schapen: hartelijk bedankt!

Stichting Schaapskudde Hof van Twente is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Doe je een donatie aan de Schaapskudde Hof van Twente of ben je sponsor dan mag je dat bedrag dus aftrekken van je belastbaar inkomen.