Onze missie:

De Stichting wil met haar kudde in het Natura 2000 gebied de Borkeld deel uit gaan maken van een grotere coöperatie Heideboerderij Twente ® , waarbij partijen als Staatsbosbeheer, lokale overheden, boeren, imkers, restaurants, bierbrouwerijen enz. een rol spelen in de lokale circulaire economie. Daarbij willen wij als schaapskudde zes kernwaarden verwezenlijken:

1. geintegreerde schapenbegrazing als natuurbeheer
2. Instandhouding van het zeldzame ras Drents Heideschaap
3. Bevordering van recreatie, toerisme en educatie
4. Deelnemen aan het proces van zorg en participatie
5. Afzet van kudde producten via de wolwerkplaats en Slow Food
6. Een gezonde financiële structuur

leerwerkbedrijf

Schaapskudde Hof van Twente is een erkend leerbedrijf

Nationale inventaris Immaterieel Cultureel erfgoed koninkrijk Nederland

Opgenomen op de Unescolijst als traditioneel schaapsherder

Nederlands immaterieel cultureel erfgoed